Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Eetcafe De Eend b.v., verder genoemd De Eend, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Eend, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Eend verstrekt. De Eend kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM DE EEND GEGEVENS NODIG HEEFT

De Eend verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen  benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Eend uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


HOE LANG DE EEND GEGEVENS BEWAART

De Eend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

De Eend verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Eend worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag.

op de website. De Eend gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

De Eend maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Eend  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Eend te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

De Eend heeft hier geen invloed op.

De Eend heeft Google geen toestemming gegeven om via De Eend

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar De Eend. De Eend zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

De Eend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van De Eend maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Eend verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Eend op via mail@eetcafedeeend.nl.

www.EetcafeDeEend.nl is een website van De Eend.


De Eend is als volgt te bereiken:

Postadres: Horndijk 6

Vestigingsadres: Horndijk 23 te loosdrecht Loosdrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:30108088

Telefoon:035-5825511

E-mailadres:mail@eetcafedeeend.nl

 

 

Maak je website met Websitemachine.nl